9 fontos kommunikációs képesség minden párkapcsolatban

 

A hatékony kommunikáció elengedhetetlen a sikeres párkapcsolatokhoz. A kutatók és terapeuták legalább 9 képességet térképeztek fel, amelyek segíthetnek a pároknak hatékonyabban megbeszélni egymással a fontos témákat.

A mód, ahogy egymással beszélgetünk, hogyan töltsük együtt / külön az időnket, mit kezdjünk a pénzzel, az egészségünkkel, a nemi különbségekkel, a gyerekekkel, a családdal, a barátokkal, a bizalommal, és az intimitással, meghatározza a képességünket, hogy hogyan tudjuk hosszútávon megtartani a jó kapcsolatunkat egymással.

Ha jól begyakoroljuk ezeket a képességeket, az pozitív pályára állíthatja a párkapcsolatunkat.

Miről beszélgetnek a párok egymással?

Az együtt, és külön töltött idő

Az együtt töltött idő mennyisége, és minősége is számít a párkapcsolat „jól-létében”. A külön töltött időnk, amit más tevékenységek végzésével töltünk, szintén sokat számít.

Pénz

Számít, hogy hogyan gondolkodunk, és beszélünk a pénzről, a pénzköltési szokásainkról, a pénzmegtakarításról, a befektetésekről, és a jövő tervezéséről. Ezek mind befolyásolják egy pár közös jövőbeli anyagi helyzetét.

Egészség

A pároknak fontos, hogy egy csomó egészséggel kapcsolatos kérdést meg tudjanak beszélni egymással. Ebbe beletartozik a táplálkozás, a testmozgás, a betegségek, a balesetek, az egészségügyi ellátás, és a halál is.

Férfiak / nők

Mivel a férfiak sokkal feladat orientáltabbak a kommunikációs stílusukban, a nők pedig sokkal inkább folyamat orientáltak, a férfiak azonnal meg akarják oldani a problémákat, miközben a nők sokkal több beszélgetést igényelnek egy-egy témáról, hogy minél inkább megtalálják a közös megegyezést, hogy mit lenne helyes megtenni.

Gyerekek

Gyakori témája a beszélgetéseknek, hogy a gyerekek hogyan fejlődnek fizikailag, társadalmilag, érzelmileg, intellektuálisan, és spirituálisan. Ha együtt képesek vagyunk mindig arra fókuszálni, hogy mi a legjobb a gyerekünknek, akkor gyerek-központúakká válunk.

Család / rokonok / barátok

Ezek is olyan témák, amelyekről a párok sokat beszélget(het)nek. A helyzetekről, a körülményekről, és a legközelebbi rokonokkal történt kommunikációjukról.

Mit kommunikálnak egymás felé a párok, mikor beszélgetnek?

Elkötelezettség

Az elkötelezettség azt jelenti, hogyan járulunk hozzá a párkapcsolaton belüli barátságunkhoz. Amikor a dolgok jól mennek, még akkor is fontos, mennyire vagyunk elkötelezettek a párunk mellett. A lojalitás és hűség az elkötelezettség és bizalom alapjai.

Bizalom

A bizalommal teli kapcsolatokban mindkét fél megbízhat a másikban, képesek a felek egymást támogatni, és reagálni egymás szükségleteire. A bizalom fontos összetevője, hogy képesek legyünk a konfliktusok tisztázására, és a pozitív közös jövő együttes megalkotására.

Intimitás

Az egymással létrejövő kapcsolat szociális, intellektuális, érzelmi, spirituális, és fizikai szintje határozza meg az intimitás szintjét két fél között.

Min veszekednek egymással a párok?

Mivel legtöbbet a fenti témákról beszélgetnek a párok, ezért éppen a fenti témák okozhatják a legtöbb nézeteltérést, konfliktust is.

Például ha túl gyakran mesélünk anyós vicceket, akkor nem igazán vagyunk annak tudatában, hogy ez hogyan befolyásolja a párkapcsolatunkat is, a párunk rólunk alkotott véleményét. Lehetséges veszekedés forrásává is válhatnak.

Az ellenőrzés és hatalom

Az ellenőrzés és a hatalom kérdésein a legtöbb pár sokat veszekszik. Valójában ezek képezik a legtöbb konfliktus alapját.

Mindkét fél általában azon igyekszik, hogy adott dolgokat „a saját módján” tehessen meg.

És nagyon sok minden múlhat azon, hogy a két fél mennyire tud rugalmasan alkalmazkodni a másikhoz. Ha egy problémát csak egy féleképpen vagyunk képesek látni, és elvárjuk a környezetünktől, hogy ők is csak ezen az egy módon érzékeljék, akkor nagy valószínűséggel megpróbálunk hatalmat gyakorolni a másik fölött, és az ellenőrzésünk alatt tartani az ő gondolkodását, érzéseit, véleményét, miközben megpróbáljuk a saját világunkat ráerőltetni.

Mikor megkísérlünk hatalmat gyakorolni a másik fölött, az általában nyer-veszít, vagy veszít-veszít játszmákhoz vezet.

9 kommunikációs képesség a párkapcsolatokban
9 kommunikációs képesség a párkapcsolatokban

A 9 legfontosabb kommunikációs készség egy párkapcsolatban

Az alábbi táblázat egy ellenőrző lista.

Ebben leellenőrizheted, hogy a 9 képesség közül Te (T), vagy a Párod (P) jellemző viselkedése-e az említett sor. Jusson eszedbe, amíg a táblázatot nézed, hogy minden pár valamilyen mértékben hordozza ezeket a „Tilos” dolgokat a párkapcsolatában. Ha ezeket sikerül megszüntetned, és helyette a „Megtehető” dolgokat beépítened a kapcsolatotokba, akkor az elkötelezettség, a bizalom, és a hűség fejlődni fog egymás iránt.

A 9 kommunikációs készség megértése

T

P

4 dolog, ami TILOS
Kritika – Megtámadod-e valakinek a személyiségét vádaskodással, vagy hibáztatással? (Pl.: „Soha nem gondolsz senki másra!” „Hogy lehetsz ennyire önző?”)
Lenézés, megvetés – Szándékos sértés, kigúnyolás, szemforgatás, vagy gúnyos mosoly kíséretében.
Védekező állás – A kritikára, és lenézésre adott válaszként bántva érzed magad, és megtagadod, hogy felelősséget vállalj a személyes cselekvésedért. Ha valaki védekezik, az megakadályozza a párt abban, hogy egy adott témával foglalkozhassanak. Ha az egyik fél megítélve érzi magát egyes helyzetekben, azzal, hogy védekező állásba helyezkedik, csak még jobban súlyosbítani fogja a problémájukat.
Falak építése – Visszahúzódás, és a kommunikáció teljes megtagadása. Ha a felek megtagadják, hogy beszélgessenek egymással a problémáikról, akkor a kapcsolat teljesen meg fog fagyni. (Az persze rendben van, ha közlöd a partnereddel, hogymost éppen teljesen eleged van, és szükséged van némi egyedül töltött időre, hogy szünetet tarthass, mielőtt még olyasmit mondanál, amit nem gondolsz komolyan.)

T

P

Az 5 „Megtehető” dolog
Higgadj le – Ha éppen nagyon dühös vagy, és hevesen ver a szíved, akkor nagyon nehéz logikusnak maradni egy-egy kérdésnél. Ha kilépsz egy konfliktus helyzetből, nehogy valami olyasmit mondj, vagy tegyél, amit később megbánsz, ezután kb. 25 percig tart, míg tényleg le tudsz higgadni. Enélkül nagyon könnyen visszaugorhattok ugyanabba a negatív érzelmi töltésű helyzetbe, amiben korábban voltatok.
Panaszkodás –Ha passzívak maradunk, a párkapcsolati problémákat a szőnyeg alá söpörjük, a panaszainkat inkább belső monológgá fejlesztjük, ahelyett, hogy kifejeznénk, csak elnapoljuk vele a szembenézést a problémákkal. Ha egy pontos, adott témakörben, vagy viselkedéssle kapcsolatban megemlítjük a másiknak a panaszainkat, az a legegészségesebb párkapcsolati szokások közé tartozik.(Ha nem hívsz fel olyankor, amikor késel, attól azt fogom érezni, hogy nem veszed figyelembe az érzéseimet, és azt a tényt, hogy esetleg aggódni fogok érted.)
Ne védekező állásból beszélgessünk – Ez a fajta kommunikáció egyfajta művészet. Általában „nem-támadó” hangnemben zajlik, és a legtöbbször „Úgy érzem…” kezdetű mondatokkal kezdődik, ahelyett, hogy „Te…” mondatokat használnánk. Ezzel bizalmat keltünk a másikban, és közben nekünk is az az érzésünk lehet, hogy képesek vagyunk megoldani egy konfliktus helyzetet anélkül, hogy védekezésre kényszerülnénk. A „Mi…” kezdetű mondatok is szerencsések lehetnek egy párkapcsolatban.
Megerősítés – Ahhoz, hogy egy másik embert megerősítsünk a következőkre van szükségünk:

  • Figyeljünk a szemünkkel, fülünkkel, agyunkkal, és szívünkkel.
  • Figyeljük, hogy mindketten kifejezzük-e a szükségleteinket, és érzéseinket.
  • Használjunk olyan kifejezéseket, és kérdéseket, amelyek hidat képeznek kettőnk között. Ilyen lehet például: „És akkor mi történt?”, „Ettől hogyan érezted magad?”, „Tényleg? Nem viccelsz?”, „És most mit fogsz tenni?”, „Miben tudnék Neked segíteni?”, „Igen / Nem / Miért?” Hogy a másik tudhassa, hogy figyelsz rá.
Ösztönössé tenni ezeket a képességeket – Ösztönössé tenni ezket a képességeket azt jelenti, hogy olyan jól begyakorlod az előző nyolc képességet, hogy akkor is automatikusan rendelkezésedre álljanak, amikor fáradt vagy, frusztrált, ideges, vagy dühös.

 

Ahhoz, hogy követni tudjuk, hogyan is használjuk a saját párkapcsolatunkban ezt a 9 képességet, és mérni lehessen, hol tartunk éppen az elkötelezettség, bizalom, és intimitás szintjében, használhatjuk a következő táblázatot.

Minden este +, és – jelekkel jelölhetjük a táblázatban, hogy mi volt aznap éppen sikeres. Így fokozatosan, lépésről lépésre lehet fejlődni a kommunikációs készségek elsajátításában.

Sok szerencsét hozzá!

A 9 kommunikációs készség fejlesztése

Megcélzott magatartás

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

Összesen

1. TILOS Kritika
2.TILOS Védekező állás
3.TILOS Lenézés, megvetés
4. TILOSFalakat építeni
5. MEGTEHETŐLehiggadni
6. MEGTEHETŐPanaszkodás („ÉN” üzenetek használata)
7.MEGTEHETŐ Nem védekező állásból beszélgetni
8. MEGTEHETŐ Megerősítés
9. MEGTEHETŐ A 9 képesség tanulása

 

Ha szeretnél ennél is többet elérni akkor válassz a termékeim körül: